Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Aktuality

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017

Hrmonogram vývozu odpadu nájdete aj na stránke /Úradná tabuľa/.

Zoznam aktualít

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.10.2017
Návrh VZN obce Hrabkov č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017
Záverečný účet obce Hrabkov za rok 2016
OZNAM PLYNOMA - Servisné prehliadky
CESTOVNÝ PORIADOK SAD PREŠOV - PLATNÝ OD 01.05.2017
Výsledky - stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce zo dňa 07.01.2017
VZN č. 4 - 2016 o poskytovaní služieb v obci Hrabkov - schválené dňa 9.12.2016
VZN č. 5 - 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválený rozpočet na rok 2017 a roky 2018-2019
< 1 2 3 4 >
Hospodárenie obce za r. 2014
Záverečný učet
(97.61)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2013
Záverečný učet
(115.01)
(kb)