Aktuality

Oznam o zápise detí do Materskej školy

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

Základná škola s materskou školou  Hrabkov 159  oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že zápis do Materskej školy v Hrabkove  pre školský rok  2018/2019  bude prebiehať od :

 

14.-18. mája 2018

denne v čase od 7:00 – 16:30 hod.

 

 Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z webovej stránky obce Hrabkov.

 

 Žiadosť treba vypísať (kompletne) a dať potvrdiť detskému lekárovi, následne  doručiť do MŠ v čase zápisu. So sebou je potrebné doniesť aj rodný list a preukaz poistenca dieťaťa.

 Do MŠ sa prijímajú deti spravidla od 3-6 rokov, na základe písomnej žiadosti zákonného   zástupcu dieťaťa – rodiča. Výnimočne, v prípade voľnej kapacity,je možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky, za predpokladu zvládnutia základných hyg. návykov a sebaobsluhy.

 

Zoznam aktualít

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2018
Návrh záverečného účtu Obce Hrabkov rok 2017
Informácia o zasielaní SMS na číslo tiesňového volania
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou Hrabkov
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - usmernenie
Oznam o zápise detí do Materskej školy
Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ
Oznámenie o prerokovaní ÚP PSK
Zmena cestovného poriadku SAD Prešov od 01.03.2018
OZNAM združenia - MAS SKALA,o.z.
< 1 2 3 4 5 >
Hospodárenie obce za r. 2014
Záverečný učet
(97.61)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2013
Záverečný učet
(115.01)
(kb)