Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OFPO20160119 Nákup výzbrojného hasičského materiálu FLORIAN, s.r.o.
1074.00 €
36/2016 Nákup a dodanie tovaru - obrusy Tibor Farkaš - BELIVIE
220.00 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
1042.00 €
99916221 Poplatok spoločnému obecnému úradu za objednané služby na rok 2016 - za oblasť stavebný úrad - doprava Mesto Prešov
20.00 €
FV160161 Dovoz a dodanie tovaru Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
983.37 €
20160166 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
10155/16 Vývoz NO 07/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
10154/16 Vývoz KO 07/2016 FURA s.r.o.
484.89 €
7278590735 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
8101606841 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 11/2016 - 10/2017 Wolters Kluwer s.r.o.
79.80 €
FV160021 Oprava VO Dušan Stredňák
160.99 €
2121339009 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
196.50 €
1200252 Poplatok za internet - TJ SOKOL 07/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1200252 / F Poplatok za internet - TJ SOKOL 06/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1200252 / F Poplatok za internet - TJ SOKOL 05/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1200252 / F Poplatok za internet - TJ SOKOL 04/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
2742199989 / F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2741972543/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42741972543 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2741972535 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42741972535 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2741972519/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42741972519 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2662814443/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42662814443 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2679895591/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42679895591 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
26/2016 Práce spojené so zhotovením el. prípojky, napojenie na el. inštaláciu ponorky EkoSem
500.00 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
56.59 €
9146/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu II. Q. 2016 FURA s.r.o.
14.40 €
071604357 Poplatok za internet 07/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
442.49 €
21/2016 Revízia bleskozvodu na objektoch TJ šatne, Ocú, KD, Dom nádeje EkoSem
640.00 €
VF9/2016900169 Poplatok za dodávku vody a elektrickej energie - Šatne TJ -Športový areál obce PD Branisko v Širokom
101.63 €
FV1163056 Nákup vodoinštaláčneho materiálu - Šatne športového areálu obce MIRAD s.r.o.
341.75 €
6817697110/F Poistenie majetku 01.08. - 01.02.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
235/2016 Vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby - PZS R.D.TECH. Radoslav Dugas
220.00 €
234/2016 Dokumentácia ochrany pred požiarmi a školenie zamestnancov R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
20160147 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
7298512431/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
8387/16 NO 06/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
8386/16 Vývoz KO 06/2016 FURA s.r.o.
482.60 €
201621 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
146.40 €
0107/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20160863 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky Disig, a.s.
103.20 €
163128 Plastová nádoba na odpad čierna 20 ks MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
261528 Nákup tovaru - športové siete pre TJ SOKOL Firma KOSIK - siete s.r.o.
513.82 €
20160134 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
00327093/F Poplatok za mimoriadne členské RZMaO PREŠOV Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
100.00 €
061603624 Poplatok za internet 06/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
57.89 €
FV160009 Práce spojené s vŕtaním studne v športovom areály obce. JURLA VRT s.r.o.
1668.00 €
FV160117 Dodanie materiálu a doprava Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
81.00 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
342.96 €
131406/F Školenie RVC RVC Košice
122.00 €
F2016024 Preprava materiálu a nakládka Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
63.12 €
12/2016 Propagačné marketingové práce spojené s projektovými náležitosťami a poradenstvom pri projektových prípravách. Ing. Vlastimil Bartko
200.00 €
2472016 Nákup kníh pre detí MŠ Vítezslav FISCHER život a zdravie
39.00 €
16230 Nákup tovaru - silón do krovinorezu Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR
178.20 €
2016002 Poplatok za doménu ,, festivaldivadiel,sk" na obdobie 16.06.2016-15.06.2017 UNIPROM s.r.o.
30.00 €
6897/16 NO 05/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
6896/16 Vývoz KO 05/2016 FURA s.r.o.
483.49 €
7253603260 / F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
FV160004 Nákup prijímača - KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
115.00 €
201617 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
150.00 €
3105/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20160116 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
FV1162268 Nákup tovaru MIRAD s.r.o.
352.02 €
FM316073 Zhotovenie šatníkovej steny do hasičskej zbrojnice BELHOLZ, s.r.o.
432.00 €
051602900 Poplatok za internet 05/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
7293103235 Poplatok za elektrinu Orange Slovensko, a.s.
336.24 €
20160417 Vývoz žumpy pri KD Ján Farkaš - JANTER
158.40 €
2016921 Čistenie kanálizácie v KD MARKOTHERM, s.r.o.
72.00 €
99916102 Poplatok spoločnému úradu za objednané služby na r. 2016 - 1. štvrťrok 2016 Mesto Prešov
220.00 €
00327093/F Úhrada členského príspevku RZMaO-Šariš Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
35.30 €
2250002016/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
1042.00 €
5529/16 NO 04/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
5528/16 Vývoz KO 04/2016 FURA s.r.o.
724.03 €
0605/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
201613 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
141.60 €
7238620220/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
2016013 Oprava GP č,3/2016 a vytýčenie pozemkov C KN p.č. 430/2,905/21 a 907 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
510.00 €
2016029 Zhotovenie priemyselnej podlahy- hasičská zbrojnica SFLOOR s.r.o.
739.20 €
2016/149 Tlač knihy - 10 ks monografia obce Hrabkov Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
198.00 €
FV160038 Dodávka betónovej zmesi vrátane dopravy a čerpanie betónovej zmesi - hasičská zbrojnica František Straka - FESTRA
997.56 €
2210057722 Poplato za dodávku vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
185.50 €
041602161 Poplatok za internet 04/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
66.82 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
365.64 €
4465/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu I. Q. 2016 FURA s.r.o.
14.40 €
VF9/2016900076 Poplatok za dodávku vody a elektrickej energie - Šatne TJ -Športový areál obce PD Branisko v Širokom
53.99 €
20160074 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
1204/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
4419008520 Poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
137.50 €
3724/16 NO 03/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
3723/16 Vývoz KO 03/2016 FURA s.r.o.
480.90 €
16006146 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2016 - verejný rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
7278506399/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
FV20160320 Dodávka a montáž priemyselnej brány s elektrickým pohonom 2 ks KATMAR Slovakia, s.r.o.
4855.08 €
201609 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
139.80 €
0104/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
6574516476/F Havarijné poistenie Škoda Fabia combi od 25.04.-25.10.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
72.80 €
6816510609 Poistenie zodpovednosti fyzických a právnických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
6816820965 Poistenie majetku od 22.04.2016-22.10.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
16203173 Inštalácia ekonomickej agendy IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
10.38 €
2303/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
031601442 Poplatok za internet 03/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1703/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
60.91 €
7234167159 Preplatok za elektrinu od 01.01.-29.02.2016 Východoslovenská energetika a.s.
408.60 €
162703075 Programové vybavenie agendy Ocú pre r. 2016 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
20160036 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2270/16 NO 02/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
2269/16 Vývoz KO 02/2016 FURA s.r.o.
481.70 €
20160261 Dodanie vlajky SR voľby LIM PO,s.r.o.
15.40 €
7253559234 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
1/2016 Poplatok za plošnú inzerciu v knižnej publikácií Ing. Vlastimil Bartko
100.00 €
201605 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
100.20 €
2161105498 Poplatok SOZA SOZA
20.40 €
0103/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
1650/16 Tlač a dodanie harmonogramov na r. 2016 vývoz KO FURA s.r.o.
60.00 €
1651/16 Dodanie vriec na KO FURA s.r.o.
39.60 €
2016077 Dodanie stravy - cattering pre 20 osôb ANDRE TOPIC s.r.o.
115.12 €
1012301064/F Administratívna úhrada za r. 2015 Úrad pre Reguláciu elektronických komunikácií Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
150.00 €
2502/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0292016 Publikácia -účtovníctvo RVC Prešov
25.00 €
6/2015 Oprava Škoda Fabia po autohavárií DM autoservis Dávid Marušák
418.88 €
162002231 Programové vybavenie IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
18.30 €
021600732 Poplatok za internet 02/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2325375082 Poplatok MI Start Orange Slovensko, a.s.
8.48 €
2325322496 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
11.78 €
2325281750 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
40.42 €
616052 Výroba a dodávka vysvetľovacej tabuľe MJM Group s. r. o.
74.00 €
616003 Príprava Následnej monitorovacej správy č.4 projektu pre OP ROP opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2231.00 €
2016003 Vyhotovenie GP na p.č.93 a vytýčenie CKN p.č.805/31 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
380.00 €
0502/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
55.68 €
593/16 NO 01/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
592/16 Vývoz KO 01/2016 FURA s.r.o.
439.90 €
7228568255/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
201601/F Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
121.80 €
162701466 Programové vybavenie MZDY, HDÚ - v16.01 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
66.72 €
2120706310/F Poplatok za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
193.36 €
5912000003 Dobropis Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
2016/F Členský príspevok - RVC NA ROK 2016 RVC Prešov
70.70 €
2016006 Dodávka teplé a studené jedlá-občerstvenie odovzdávanie Tatry 148 ANDRE TOPIC s.r.o.
365.65 €
VF9/2015900401 Poplatok za elektrinu - Šatne TJ PD Branisko v Širokom
83.03 €
2321077634 Poplatok za MI Start Orange Slovensko, a.s.
8.48 €
2321023949 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.72 €
2320982678 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
40.54 €
VH/16/0009 Ročný poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
7185254434 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
6817697110 Poistenie majetku obce od 01.02.2016-01.08.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
20160003 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
620/2015 Úhrada členského za r. 2016 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
115.17 €
17030/15 Spracovanie hlasení o vzniku odpadu - IV.Q FURA s.r.o.
14.40 €
7280173353 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín - Preplatok za r. 2015 Východoslovenská energetika a.s.
483.68 €
7454017036 Poplatok za dodávku zemného plynu - Preplatok za r.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
593.71 €
16211/15 NO 12/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
16210/15 Vývoz KO 12/2015 FURA s.r.o.
438.60 €
OPS/1547/2015 Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
201538 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
87.00 €
201537 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
129.00 €
2015117 Spracovanie návrh ,, Programu rozvoja obce Hrabkov 2015-20122 Strategia Regio, s.r.o.
800.00 €
121507513 Poplatok za internet 12/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
73.85 €
1612/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
15061 Vykonanie auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
99915212 Poplatok za objednané služby za r. 2015 - Spoločný stavebný úrad Prešov Mesto Prešov
280.00 €
0912/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14886/15 NO 11/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
14885/15 Vývoz KO 11/2015 FURA s.r.o.
440.10 €
6804525045/F Zákonné havarijné poistenie - Škoda Fabia Combi, Tatra CAS 148 a Avia 30 na. r. 2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
289.48 €
72118553787 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
2015026 Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu na parcelách CKN 905/22 a 905/24 v k.ú. Hrabkov Ing. Bibiana Mrázová
108.74 €
20151011 Výkon stavebného dozora na stavbe Kanalizácia obce Hrabkov za r. 2015 Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
2052.64 €
20151012 Vypracovanie PD na vodovod pre MK Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
336.00 €
201534 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
121.00 €
201533 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
164.40 €
20150171 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2611/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2511/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20150168 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
20150128 Dodanie autobatérií a štítku na Tatru CAS 148 BSP Truck servis a.s.
282.12 €
2312461767 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2312419075 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
FV-2015-120-000145 Poplatok za internet športový arál Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
111506807 Poplatok za internet 11/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
150241 Dodávka a montáž kamerového systému v obci SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
FVB150194 Nákup hnojivá na futbalové ihrisko PARKONA s.r.o.
139.50 €
7445611434 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
13650/15 Vývoz NO 10/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
13649/15 Vývoz KO 10/2015 FURA s.r.o.
657.30 €
2308197256 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2308156294 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
7105586032 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
42741972527 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42786233850 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42786233868 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
201530 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
134.00 €
201529 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
181.20 €
3100501050 /F Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
3100501045 /F Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
2810 /F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2120396845 Poplatok za dodávku vody KD, OCú,cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
130.48 €
9000212158 Vytýčenie plynovodu CKN 805/31 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
243.59 €
20150145 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
101506095 Poplatok za internet 10/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
11547/15 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
F15 314820 Príprava na STK a vykonanie STK a Emisnej kontroly PO CAR, s.r.o.
263.31 €
FV-2015-120-000125 Poplatok za internet TJ Sokol 10/2015 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1310 /F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
152410 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
12430/15 NO 09/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
12429/15 Vývoz KO 09/2015 FURA s.r.o.
438.80 €
FV-2015-120-000105 Poplatok za internet pre TJ Sokol 09/2015 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
6574516476/F Havarijné poistenie Fabia polročné 25.10.2015-25.04.2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
84.94 €
6816820965/F Poistenie majetku obce od 22.10.2015-22.04.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
6816510609/F Poistenie- zodpovednosť fyzických a právnických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
15182 Výkony motorových vozidiel JANTER s.r.o.
753.60 €
15171 Preprava osôb Hasiči Hrabkov - Wojkowka PĽ JANTER s.r.o.
411.84 €
15181 Preprava osôb FSk Hrabkovčan - Wojkowka PĽ JANTER s.r.o.
265.44 €
2015150 Zemné práce strojmi Ján Farkaš - JANTER
898.20 €
7165157284 Poplatok za dodávku zemného plynu Orange Slovensko, a.s.
445.00 €
2303902557 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
53.70 €
2303944292 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2250003016 Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
201526 Príspevok na stravu pre detí v hmotnej núdzi Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
118.00 €
201525 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
163.20 €
3009/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2250003016 Poplatok za montáž zabezpečovacej značky OM 261209 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
2250003016 Popôlatok za montáž zabezpečovacej značky OM261261 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
2250003016/F Poplatok za montáž zabezpečovacej značky OM 261228 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
2509/F ŠKOLENIE RVC RVC Prešov
18.00 €
2015039 Licenčný popôlatok a aktualizáciu hrobových miest ARIAN-SK
148.29 €
42743357156 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
091505415 Poplatok za internet 09/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20150120 Vývoz VVK Odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2015163 Ročný licenčný poplatok programu Kataster NET 2015 Danka Tkáčová DM - sERVIS
34.00 €
2250003016/F Poplatok za montáž zabezpečovacej značky OM 214667 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
15151 Preprava osôb JANTER s.r.o.
385.20 €
K15 3920 Oprava Fabie Combi PO CAR, s.r.o.
108.07 €
10559/15 NO 08/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
10558/15 Vývoz Odpadu 08/2015 FURA s.r.o.
440.30 €
441904636/F Poistenie majetku - Budova ZŠ s MŠ KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
09/09/2015 Stavebné práce na ZŠ s MŠ Jozef Hudák
170.00 €
55/2015 Vykonanie zmeny amperickej hodnota ističa a vykonanie revízie KD, Cintorín, RVO 1, RVO 2 EkoSem
943.60 €
FV-2015-120-000102 Poplatok za internet a zriadenie v Šatni TJ Presnet-wifi, s.r.o.
27.22 €
7303300755 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
0000527164 Poplatok za dodanie vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
169.78 €
2299709358 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2299667103 Poplatok za mobil 08/2015 Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
42741972535 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42742199989 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42741972519 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42741972543 Poplatok za dekodóvaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
08/2015 vymena potrubia ústredného kúrenia Ocú Peter Anský
120.00 €
2015100 Vyhotovenie priemyselnej podlahy so vsypom HZ SFLOOR s.r.o.
567.60 €
081504741 Poplatok za internet 08/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
7435811882 Poplatok za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
9263/15 NO 07/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
9262/15 Vývoz KO 07/2015 FURA s.r.o.
438.60 €
152707259 Programové vybavenie MZDY - v15.07 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
21.00 €
7248395006 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
07/08/2015 Stavebné práce na Ocú Jozef Hudák
800.00 €
42679895591 Poplatok za dokódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42662814443 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
FV150186 Dodanie betónovej zmesi vrátane dopravy a čerpania František Straka - FESTRA
905.52 €
8101573846 Predplatné - účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o.
75.00 €
20150097 Vývoz VVK - Odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2295481385 Poplatok za pevnú linku-telefón Orange Slovensko, a.s.
14.78 €
2295439113 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
47.42 €
2120080060 Poplatok za dodávku vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20.44 €
30615 Nákup materiálu - rúry železné AUREX, s.r.o Prešov
86.40 €
071504055 Poplatok za internet 07/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
7146/15 Vypracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
171500005 Výroba a dodanie hasičskej zástavy ALERION s.r.o.
2895.01 €
225/2015 vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarni a školenie R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
541500051 Úhrada poukážky - Deň matiek COOP Jednota Prešov
58.00 €
7248373053 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
017/2015 Členský poplatok REGIÓN ZMOS-Prešov Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.90 €
16415 Poplatok za ubytovanie a strava / Pľ / Súkromná stredná odborná škola
148.00 €
F2015013 Strava - oslavy DHZ Wellbeing s.r.o.
600.00 €
7909/15 NO 06/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
7908 Vývoz KO 06/2015 FURA s.r.o.
438.70 €
OF150101 Reklamný baner pre DHZ Marek Dzurica - BelMar
110.62 €
201522 Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
151.86 €
201521 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
195.30 €
20150474 Značenie budovy Ocú /erb, št. znak, tabuľa/ LIM PO,s.r.o.
116.00 €
20150069 Vývoz VVK -KO odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2291261218 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2291219424 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
00036/2015 Vypracovanie Bezpečnostného projektu Richard Krajčík
120.00 €
061503379 Internet 06/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
171806/F Školenie RVC RVC Prešov
122.00 €
04615 Projekt pre územné a stavebné konanie- hasič Vladimír Kručay
45.00 €
54150041 Úhrada za poukážky - Deň matiek COOP Jednota Prešov
212.00 €
2015082 Práce spojené s výstavbou kanalizácie REMOPEL, s.r.o.
157894.74 €
40/2015 Revízie el. inštalácie a el. zariadení - TJ Šatne EkoSem
375.00 €
39/2015 Revízie el. inštalácie a el. zariadení - HZ,Ocú EkoSem
545.00 €
38/2015 Revízie el. inštalácie a el. zariadení - KD, Dom nádeje EkoSem
595.00 €
0406/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
6237/15 NO 05/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
6236/15 Vývoz KO 05/2015 FURA s.r.o.
660.29 €
7278302277 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
0206/F Školenie RVC RVC Prešov
10.00 €
201518 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
145.00 €
201517 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
191.10 €
4419005715/F Poistenie majetku obce od 22.04.2015-22.10.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
150007/F Nákup telekomunikačného mat. KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
194.52 €
2287058136 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
8.18 €
2287016821 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2015064 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
643.64 €
20150051 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2015003 Poplatok za doménu www.festivaldivadiel.sk UNIPROM s.r.o.
25.00 €
051502705 Poplatok za internet 05/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20152252 Nákup tovaru pre administratívu Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
44.20 €
MA/2015005 Nákup - struna do krovinorezu VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
178.20 €
7445493833 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
OFPO2014056 Nákup tovaru pre DHZ FLORIAN, s.r.o.
74.00 €
5013/15 NO 04/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
5012/15 Vývoz KO 04/2015 FURA s.r.o.
439.80 €
7268298454 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
20150044 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2282923430 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.42 €
2282879591 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
201514 Strava - HN detí Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
70.20 €
201513 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
141.40 €
151669 Nákup plastových nádob na odpad - 120 l MEVA-SK s.r.o. Rožňava
537.84 €
2119750714 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
133.62 €
041502256 Poplatok za internet 04/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2968/15 Spracovanie hlasení o vzniku odpadu - I.Q FURA s.r.o.
14.40 €
2786223850 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2786233868 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
150100005 Výroba insignii obce SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o.
640.00 €
1070903303 Poistenie PZ IVECO KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
130.05 €
3784/15 NO 03/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
3783/15 Vývoz KO 03/2015 FURA s.r.o.
440.99 €
6300140383 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
20150030 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201510 Strava - HN detí Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
81.90 €
201509 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
154.00 €
3103 Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
1506273 Odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas v r. 2015 SLOVGRAM
33.50 €
6574516476 Havarijné poistenie Fabia polročné 25.04.2015-25.10.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
84.94 €
2278896888 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.85 €
2278854556 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
FAV150008 za zimnú údržbu MK v obci Hrabkov František Čarný
624.00 €
280415 Úhrada vložného za delegáta 26. snemu ZMOS ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
50.00 €
031501361 Poplatok za internet Ocú 03/215 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
152703097 Programové vybavenie HDÚ v 15.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
11.76 €
201505 Vytýčenie parcely CKN 702/4 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
300.00 €
20150009 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2005866944/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
0060294450/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
615010 Príprava Následnej monitorovácej správy č.3 projektu pre OP ROP opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
2151106708 Autorská odmena za licenciu SOZA SOZA
20.40 €
2113/15 Vývoz NO 02/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
2112/15 Vývoz KO 02/2015 FURA s.r.o.
441.29 €
0403/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2783698758 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2783698741 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
7258291689 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
2274805069 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.97 €
0014171383/F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
PIPFH2 Nákup kancelárskeho kresla Moebelix SK, s.r.o.
59.90 €
10/2015 Spracovanie fotodokumentácie a vytvorenie grafického návrhu - monografia obce Ing. Vlastimil Bartko
550.00 €
2702/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7446183667/F Preplatok za dodávku plynu za r. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1335.88 €
1706/15 Dodanie plastových kontajnérov 1 000 l na sklo 4 ks FURA s.r.o.
912.00 €
20150006 Nákup tonere XEROX 6121 Tribiano s.r.o.
42.00 €
201506 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
53.65 €
201505 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
112.00 €
152702244 Programové vybavenie agendy Ocú pre r. 2015 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
2002/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
021500689 Poplatok za internet 02/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
51500459 Almanach obcí 2015 DATARADE s.r.o
28.60 €
1802/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2015002 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
86.54 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
20150126 Dodanie informačného systému LIM PO,s.r.o.
22.60 €
01150005 Nákup tonera Canon iR 1020 SPS Servis, spol. s r. o.
33.60 €
20150116 Nákup vlajky SR LIM PO,s.r.o.
9.90 €
803/15 Vývoz NO 1/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
802/15 Vývoz KO 01/2015 FURA s.r.o.
441.49 €
7253257854/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
150017 Montáž a dodanie kamerového systému v obci SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
022015786 Internetový prístup k portálu iSamospráva Centrálna nezisková organizácia, o.z
149.00 €
201501 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
119.00 €
325/15 Tlač a dodanie Harmonogramov vývozu odpadu na r. 2015 FURA s.r.o.
60.00 €
2119522210 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
699.54 €
2270730183 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.57 €
2270685755 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
152701385 Programové vybavenie - mzdy - v 15.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.92 €
2701/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
55.68 €
15951/14 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
7238276265 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
VH/15/0011 Poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
1/2015 Grafické spracovanie knižnej publikácie - monografia obce Ing. Vlastimil Bartko
900.00 €
011500009 Poplatok za internet 01/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2015/F Členský príspevok - RVC NA ROK 2015 RVC Prešov
70.00 €
1401/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
012015/F Poplatok za členské ZMOS na r. 2015 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
113.68 €
7446183667/F Finančné vysporiadanie za r.2014 - PREPLATOK Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1335.88 €
7220165119/F Finančné vysporiadanie za r.2014 Východoslovenská energetika a.s.
699.48 €
16713/14 Vývoz NO 12/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
16712/14 Vývoz KO 12/2014 FURA s.r.o.
440.30 €
2266689359 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2266645401 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
VF20140933 Poplatok za inzerát Privatpress, s.r.o.
144.00 €
201437 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
105.70 €
99914186 Za služby spoločného úradu r. 2014 Mesto Prešov
505.00 €
140061 Poplatok za auditorské služby Ing. Andraščík Vladimír
500.00 €
121407090 Poplatok za internet 12/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1712/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
47/2014 Za práce v súvislosti s hodnotením monografie (recenzia) Ing. Vlastimil Bartko
300.00 €
114012/015 Servisné práce a dodanie mat. - kopírka Canon DATA Leško.PO, s.r.o.
165.95 €
OPS/1551/2014 Polpatok Prima banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2014 Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
FV140445 Dovoz a dodanie tovaru Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
226.00 €
2014164 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
106.25 €
0912/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14765/14 Vývoz NO 11/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
14764/14 Vývoz KO 11/2014 FURA s.r.o.
444.38 €
2014/0514 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
599.89 €
6804525045/F Poistenie PZ AVIA, TATRA KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
221.16 €
6804525045/F Poistenie PZ FABIA KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
68.32 €
7258228383 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
201433 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
149.80 €
6815031294 Poistenie majetku obce od 22.10.2014-22.04.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
355.95 €
2262664916 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2262620169 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2511/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
111406410 Poplatok za internet 11/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2014575 Poplatok za školenie členov DHZ DPO SR Odborná škola PO
90.00 €
20141247/F Dodávka vlajky SR, kancelársky papier, perá na voľby LIM PO,s.r.o.
20.00 €
2014122 Plaketa kovová pre poslancov LIM PO,s.r.o.
70.00 €
13537/14 Vývoz NO 10/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
13536/14 Vývoz KO 10/2014 FURA s.r.o.
660.44 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
201429 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
176.40 €
7218233581 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
2119180232 Poplatok za dodávku vody KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
427.58 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
13.92 €
42741972527/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
108.90 €
2014/0460 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
287.62 €
2258647922 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
8.05 €
2258604148/F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2119085941/F Poplatok za dodávku vody Ocú, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.30 €
1400071 Oprava rozhlasovej ústredne SEAK, s.r.o.
60.00 €
FV140354 Dovoz a dodanie tovaru Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
172.00 €
201402/F Členský príspevok - MAS SKALA MAS SKALA
395.00 €
20141139 Refundácia mzdy a odvodov TVK s.r.o.
46.98 €
101405735 Poplatok za internet 10/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
41/2014 Korektúry textu monografie Ing. Vlastimil Bartko
300.00 €
20140295 Potlač na dresy - 2 sady AL-MI,s.r.o.
126.00 €
11485/14 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
1410/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14ZF1056 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
140011 Nákup zariadenia pre KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
270.00 €
2014/0421 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
299.21 €
2014172 Licenčný poplatok za program kataster NET Danka Tkáčová DM - sERVIS
34.00 €
0710/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
20142328 Dodanie kancelárskych potrieb Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
95.77 €
12237/14 Vývoz KO 09/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
12236/14 Vývoz KO 09/2014 FURA s.r.o.
441.39 €
7248174611 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
F2014038 Preprava osôb Hrabkov- Ustrobna PĽ CARGO BUS s.r.o
208.00 €
201425 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
143.50 €
0110/F Poplatok za školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
22546765507 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
8.63 €
2254631075 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.24 €
6815031710/F Poplatok za poistné-zodpovednosť fyz. a práv. osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
6574516476 Havarijné poistenie Fabia polročné 25.10.2014-25.04.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
091405050 Poplatok za internet 09/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
35/2014 Prepis textu monografie do elektronickej podoby Ing. Vlastimil Bartko
300.00 €
2014014 Licenčný poplatok za softwerovú aplikáciu cintorína, aktalizácia ARIAN-SK
82.65 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
13.92 €
14077 Preprava osôb - výlet dôchodcovia Ján Farkaš - JANTER
300.96 €
8340141443 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
1009/F Poplatok za školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14/14 Servis na osobnom aute Škoda Fabia combi MIŽENKO Miroslav
680.00 €
10524/14 Vývoz NO 08/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
10523/14 Vývoz KO 08/2014 FURA s.r.o.
443.78 €
2014063 Dovoz elektrikárskych stĺpov Stanislav Polák - POLSTAD
119.52 €
03-2/2014 Oprava Škoda Fabia po autohavarií DM autoservis Dávid Marušák
613.97 €
03/2014 Oprava Škoda Fabia po autohavarií DM autoservis Dávid Marušák
1000.75 €
2014/0370 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
294.20 €
7164842483 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
20140009 Vypracovanie PD Zlepšenie energetickej hospodárnosti Ocú Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
2389.00 €
2250703295 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
18.49 €
2250782353 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2743357156/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2741972543/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2741972519/F Servisný poplatol za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2741972535/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2742199989 Servisný poplatol za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
081404394 Poplatok za internet 08/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1012301064/F Administratívna úhrada za r. 2013 Regulačný úrad Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
33.19 €
42662814443/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2014/0329 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
304.61 €
9382/14 Vývoz NO 07/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
9381/14 Vývoz KO 07/2014 FURA s.r.o.
441.09 €
7288091054 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
2247062845 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
13.56 €
2247093448 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2118748166 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
364.70 €
142707282 Programové vybavenie - mzdy - v 14.07. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
20.28 €
236/2014 Dokumentácia ochrany pred požiarmi, školenie zamestnancov R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
42679895591/F Servisný poplatol za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
18710/F Poplatok pokuty Obec Hrabkov
1000.00 €
071403727 Poplatok za internet 07/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20140011 Poskytnutie odbornej a konzultačnej činnosti v súvislosti sprípravou žiadosti o poskytnutie dotácie ,, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Ocú Hrabkov Ing.Vladimír Uram
500.00 €
8544/14 Za spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
17/2014/F Poplatok za členské v RZMO Prešov-Šariš Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.45 €
54140052/F Platba za poukážky na Deň matiek COOP Jednota Prešov
140.00 €
21/2014 Vykonanie revízie bleskozvodov TJ šatne, Ocú, oprava kal.čerp. a zhotovenie zás. k interakt. tabuli v MŠ EkoSem
395.00 €
2014/0294 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
278.37 €
7613/14 Poplatok za vývoz NO 06/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
7612/14 Poplatok za vývoz KO 06/14 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
443.28 €
7268112827 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
201421 Poplatok za stravu dôchodcom 06/2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
116.90 €
FV140922 Dodanie vodoinštalačného materiálu TOMKAT s.r.o
345.40 €
20140757 Výroba ďakovného listu pre riaditeľku ZŠ s MŠ LIM PO,s.r.o.
44.90 €
2014/0267 Poplatok za vývoz objemového odpadu VKK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
284.09 €
2243353873 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
9.04 €
2243385366 Poplatok za pevnú linku - mobil Orange Slovensko, a.s.
46.08 €
05/2014 Servis na osobnom aute Škoda Fabia combi DM autoservis Dávid Marušák
166.00 €
061403083 Poplatok za internet 06/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
8273411/F Doplatok za obecné noviny r. 2014 INPROST, s.r.o.
15.60 €
54140037 Poplatok za výber tovaru na poukážky ,, Deň matiek" COOP Jednota Prešov
292.00 €
6299/14 Poplatok za vývoz NO 05/14 FURA s.r.o.
31.20 €
20140029 Nákup toneru Tribiano s.r.o.
42.00 €
8800327093 Poplatok koncesionársky RTVS, s.r.o.
13.92 €
6298/14 Vývoz TKO 05/2014 FURA s.r.o.
661.78 €
7303018386 Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
20147 Príspevok stravné dôchodcovia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
118.30 €
201407 Natočenie videofilmu o obci Ing. Martin Nagy-MANGO VIDEO STUDIO
299.00 €
914002564 Zákon o rozpočtových pravidlách Wolters Kluwer s.r.o.
21.49 €
18/2014 Spracovanie textovej časti monografie obce Ing. Vlastimil Bartko
1000.00 €
2239548248 Poplatok za telefón Orange Slovensko, a.s.
8.29 €
2239578758 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
051402446 Poplatok za internet 05/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20140022 Dodanie tonerov do tlačiarne 2 ks Tribiano s.r.o.
114.00 €
2014066 Výkon strojov na ihrisku Ján Farkaš - JANTER
6006.00 €
4439001168/F Poistenie majetku doplatok - zmena zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
40.76 €
FVB140026 Nákup hnojiva PARKONA s.r.o.
161.14 €
14000001 Nákup travného semena PARKONA s.r.o.
1005.76 €
0705/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
5097/14 Poplatok za NO FURA s.r.o.
31.20 €
5096/14 Vývoz KO 04/2014 FURA s.r.o.
441.79 €
7307984614 Poplatok za dodávku plynu 05/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
201413 Príspevok stravné pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
114.80 €
2014/0179 Vývoz objemového odpadu VVK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
291.07 €
2250003016 Dodávka a distribúcia - elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
20140435 Refundácia mzdy a odvodov - kontrolórka obce TVK s.r.o.
50.88 €
5002990434 Poplatok za poistenie majetku od 05.04.014-05.10.2014 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
403.17 €
2235749288 Poplatok za telefón Orange Slovensko, a.s.
9.06 €
2235779941 Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
041401819 Poplatok za internet04/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2118411613 Poplatok za spotrebu vody od 18.01.2014-10.04.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
342.70 €
20140233 Nákup struny do kosačky VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
174.00 €
4287/14 Poplatok za spracovanie hlasenií o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
8237411 Poplatok za obecné noviny INPROST, s.r.o.
52.00 €
2140001303 Nákup plastových nádob na TKO MEVA-SK s.r.o. Rožňava
441.60 €
1405878 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos za rok 2014 SLOVGRAM
33.50 €
1004/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
20140004 Projektová a poradenská činnosť pri príprave žiadosti o dotáciu z recyklačného fondu NAZAL s.r.o.
220.00 €
3466/14 Poplatok za vývoz NO 03/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
3465/14 Vývoz KO 03/2014 FURA s.r.o.
443.78 €
7273018938 Poplatok za dodávku plynu 04/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
6574516476/F Havarijná poistka Škoda Fabia combi od 25.04.-25.10.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
201409 Príspevok pre dôchodcov - stravné marec 2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
74.90 €
20140004 Projektová a poradenská činnosť pri príprave žiadosti o dotáciu z recyklačného fondu Balera s.r.o.
220.00 €
2014/010 TKO-VVK vývoz Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
250.68 €
14171383 Telefón, mobil Orange Slovensko, a.s.
56.04 €
20140462 Reprezentačné- nákup hrnčekov Deň učiteľov LIM PO,s.r.o.
118.00 €
31401211 Internet za 03/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2103 Školenie- ochr. osobných údajov RVC Prešov
18.00 €
2103 Školenie- ochr. osobných údajov RVC Prešov
18.00 €
2800/14 Tlač harmonogram na vývoz KO FURA s.r.o.
60.00 €
614004 Násl. monit. správa č.2 ROP MJM Group s. r. o.
120.00 €
143E+08 Update progr. vybavenie HDÚ IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
11.76 €
2014037 Výkon strojov v šport. areáli-futbalové ihrisko Ján Farkaš - JANTER
8421.00 €
1103 Školenie RVC Prešov
18.00 €
214E+09 SOZA-poplatok SOZA
20.40 €
208514 NO vývoz FURA s.r.o.
31.20 €
208414 TKO-KUKA nádoby vývoz 02/2014 FURA s.r.o.
442.39 €
728E+09 Poplatok za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
20140293 Nákup vlajky - voľba prezidenta 2014 LIM PO,s.r.o.
9.90 €
2014017 Výkon strojov v šport. areáli - futbalové ihrisko Ján Farkaš - JANTER
9604.80 €
F Stravovanie dôchodcov 02/2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
117.60 €
F Knihy pre prváčikov od 09/2014 Vítezslav FISCHER život a zdravie
13.00 €
223E+09 Mobil 02/2014 Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
223E+09 TELEFÓN -02/2014 Orange Slovensko, a.s.
13.87 €
F Publikácia - účtovné súvzťažností RVC Prešov
23.00 €
F Poplatok za internet 02/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
F Poplatok za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
143E+08 Update progr. vybavenie PC EA IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
F Školenie-rozpočet obce, tvorba RVC Prešov
36.00 €
8,8E+09 Koncesionársky poplatok 1.Q.2014 RTVS, s.r.o.
13.92 €
222E+09 Poplatok telefón, mobil 01/2014 Orange Slovensko, a.s.
53.07 €
479/14 NO-vývoz FURA s.r.o.
31.20 €
478/14 TKO-KUKA nádoby vývoz FURA s.r.o.
441.59 €
201401 Stravovanie dôchodcov 01/2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
112.70 €
74E+09 Plyn - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
104.69 €
741E+09 Poplatok za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
236.68 €
75E+09 Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
1467113 Spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
143E+08 Update progr. vybavenie. MZDY V 14 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.68 €
2301 Školenie - Vyspor. dane s príjmu RVC Prešov
18.00 €
11400007 Poplatok za internet 01/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
140012 Ročný poplatok za doménu hrabkov.eu CBS spol, s.r.o.
19.12 €
2014 Členské RVC na r. 2014 RVC Prešov
68.70 €
12014 Členské ZMOS na r. 2014 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
112.14 €
01130195 Nákup -toner Canon IR 1020 SPS Servis, spol. s r. o.
24.00 €
20130821 Nákup -vlajka SR LIM PO,s.r.o.
9.90 €
12515/13 Vývoz KO 10/2013 FURA s.r.o.
440.49 €
0711/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7257921512 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2026.00 €
0511/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
2013/608 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
257.33 €
2013029 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
135.80 €
131721 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
101306342 Poplatok za internet 10/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2117756330/F Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
124.19 €
8800327093/F Koncesionársky poplatok 4.Q. 2013 RTVS, s.r.o.
13.92 €
11703/13 Za spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
2213476558 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
86.39 €
2013/567 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
242.28 €
2013/274 Prepava osôb Ján Farkaš - JANTER
417.60 €
1510/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
10805/13 Vývoz KO 09/2013 FURA s.r.o.
441.98 €
F 130294 Betonova zmes vrátane dopravy František Straka - FESTRA
135.46 €
64/2013 Plošná inzercia - Ľudový urbár III Ing. Vlastimil Bartko
150.00 €
7222918225 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
00302013 Výroba reportážneho filmu- FAD Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION
4980.00 €
20130001 Zabezpečenie cateringových služieb, stravy a občerstvenia - FAD Kvetoslava Poliaková
3575.00 €
2013011 Dodávka tovarov a služieb súvisiacich s organizáciou sprievodného programu - FAD Alfaria s.r.o.
5050.00 €
2013012 Externý menežment - FAD za 7 mesiacov Alfaria s.r.o.
5166.00 €
1/9/13 Preprava účinkujúcich a rekvizít - FAD ALEGO-Alexander Goban autobusová doprava
4602.40 €
6574516476 Havarijné poistenie Fabia polročné 25.10.-25.04.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
2013025 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
133.00 €
1056513 Prenájom ekologických WC - FAD Technické služby mestá Prešov, a.s.
159.07 €
613035 Vypracovanie NMS č.2 projektu v rámci ROP 1.1. Infraštruktúra vdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
130047 Audit účtovnej uzávierky k 31.12.2012 Ing. Andraščík Vladimír
450.00 €
091305600 Poplatok za internet 09/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2209888410 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
78.14 €
25/2013 Moderovanie - FAD Ing. Tibor Egry – APA
725.00 €
2013/035 Licenčný poplatok za softwerovú aplikáciu cintorína, aktalizácia ARIAN-SK
133.35 €
38/2013 Zhotovenie el. inštalácie k VZT v ZŠS pri ZŠ s MŠ EkoSem
210.00 €
5002990434 Poplatok za poistenie majetku obce 05.10.2013-05.04.2014 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
403.17 €
2013/496 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
242.28 €
9638/13 Vývoz KO 08/2013 FURA s.r.o.
223.04 €
J-08/2013-1 Vstup do soľnej jaskyne - reprezentačné Ing. Jana Mičochová - RABA
49.80 €
7232892399 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
201313 Výroba a montáž nerezoveho digestora - ZŠS pri ZŠ s MŠ ADAM TIMKO
1090.00 €
3313001162 Výroba CD FS Hrabkovčan GZ Digital Media, a.s.
949.58 €
1046813 Prenájom ekologických WC - FAD Technické služby mestá Prešov, a.s.
143.94 €
2133100530 Poplatok SOZA - katalogové č. CD FS Hrabkovčan SOZA
8.40 €
081304869 Poplatok za internet 08/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2206215756 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
76.96 €
2013/449 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
244.33 €
8330127027 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ IURA EDITION, s.r.o.
69.60 €
014/2013/F Členský príspevok - RZMOS Prešov -Šariš na r. 2013 Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.40 €
1041813 Prenájom ekologických WC - FAD Technické služby mestá Prešov, a.s.
155.64 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2026.00 €
8469/13 Vývoz KO 07/2013 FURA s.r.o.
440.09 €
132707329 Programové vybavenie - mzdy - v 13.07. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
19.08 €
7272835012 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
5002423544 Poistenie majetku-DN KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
41.92 €
224/2013 Dokumentácia ochrany pred požiarmi R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
2117429870 Poplatok za dodávku vody Ocú,Has.zbroj.KD,cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
347.41 €
19/2013 Nahrávanie DVD FS Hrabkovčan Jozef Harničár Hárdy Studio
1550.00 €
2013/399 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
275.92 €
071304148 Poplatok za internet 07/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0032709300/F Koncesionársky poplatok 3.Q. 2013 RTVS, s.r.o.
13.92 €
2202548229 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
81.70 €
2130716 Výspravky MK Jozef Fejerčák - FEJPOL
3505.20 €
7526/13 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
2013900209 Poplatok za el. TJ šatne PD Branisko v Širokom
60.32 €
6836/13 Vývoz KO 06/2013 FURA s.r.o.
443.58 €
7184494493 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
2013021 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
156.10 €
2013017 Príprava kúpnej zmluvy Mgr. Regína Šťastná - REGIS
70.00 €
01130118 Kancelárske potreby - FAD SPS Servis, spol. s r. o.
140.00 €
130012 Dodávka pódia FAD GERIALI s. r. o.
11120.00 €
2013025 Dodávka tovarov a služieb FAD UNIPROM s.r.o.
5700.00 €
11306/024 Nákup tonera do tlačiarne DATA Leško.PO, s.r.o.
88.92 €
061303449/F Poplatok za internet 06/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
012/2013 Členský príspevok - SEPAD SEPAD združenie obcí
118.60 €
2198919828 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
79.87 €
130014 Nákup telekomunikačného mat. KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
273.38 €
2013259 Občerstvenie- Workshop FAD ANDRE TOPIC s.r.o.
260.16 €
20131033 Poskytnuté služby AGAPE, s.s
315.65 €
25/2013 Zhotovenie bleskozvodu - DN a ZŠ s MŠ EkoSem
975.00 €
131406/F Školenie RVC RVC Prešov
107.00 €
20130377 Materiál-propagácia obce LIM PO,s.r.o.
163.50 €
2013/334 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
222.64 €
5702/13 Vývoz KO 05/2013 FURA s.r.o.
658.49 €
7287775327 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
0506/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0406/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2013017 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
160.30 €
FV 130012 Nákup telekomunikačného mat. KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
68.00 €
13134/F FAD - vypracovanie zmluvných podkladov Advokátska kancelária VASIĽ,ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.
360.00 €
2013011 Zmeraniu skutočného stavu MK 674/2 a 805/31 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
700.00 €
201301054 Dodávka tovaru - občerstvenie PD Branisko v Širokom
33.67 €
11304/026 Nákup -valček do kalkulačky DATA Leško.PO, s.r.o.
15.12 €
1306828 Z verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia- verejný rozhlas SLOVGRAM
33.50 €
051302750 Poplatok za internet 05/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2195272532 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
85.16 €
42/2013 Autorské spracovanie legiend- propagácia obce Ing. Vlastimil Bartko
100.00 €
FV 130010 Nákup telekomunikačného mat. KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
139.69 €
1392013 Dodavka kníh pre prvákov Vítezslav FISCHER život a zdravie
19.50 €
4562/13 Vývoz KO 04/2013 FURA s.r.o.
440.99 €
7272766471 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
2013013 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
117.60 €
2013168 Nákup struny do krovinorezu VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
174.00 €
3750/13 Za spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
304/13/485/F Servisná prehliadka - IVECO Auto-Impex spol. s.r.o
649.73 €
2250003016/F Elektrina -dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
2026.00 €
7401143733/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
34.37 €
7401173640/F Plyn vyúčtovanie - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1121.65 €
2013/247 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
598.87 €
2013/225 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
424.58 €
5710189998/F Havarijné poistenie Fabia polročné 25.04.-25.10-2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
041302063 Poplatok za internet 04/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2117103543/F Poplatok za spotrebu vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
337.98 €
2786233850/F KTV - SKYLINK - servisný poplatok Towercom, a.s.
14.40 €
2786233868/F KTV - SKYLINK - servisný poplatok Towercom, a.s.
14.40 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
81.55 €
8800327093 Koncesionársky poplatok 2.Q.2013 RTVS, s.r.o.
13.94 €
1012301064/F Poplatok KTV - TÚ za rok 2012 Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
33.19 €
2925/13 Vývoz KO 03/2013 FURA s.r.o.
443.38 €
0904/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
7287729683/F Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
2013009 Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
135.10 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
79.70 €
031301385 Poplatok za internet 03/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
031301385 Poplatok za internet 03/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20130182 Termohrnček s potlačov -repre Deň učiteľov LIM PO,s.r.o.
133.00 €
5002990434 Poistenie majetku od 05.04.2013 do 05.10.2013 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
403.17 €
130005 Servis KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
57.00 €
11/2013 Zálohová platba na nahrávanie CD - FS Hrabkovčan Jozef Harničár Hárdy Studio
1500.00 €
2130000800 plastové nádoby na odpad 120l TKO MEVA-SK s.r.o. Rožňava
408.24 €
25/2013 Autorské spracovanie legiend pre potreby OcÚ Ing. Vlastimil Bartko
200.00 €
130003 Zimná údržba MK František Čarný
1176.00 €
1903/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
2013/131 Vyvoz VVK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
242.02 €
132703083 Programové vybavenie IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
11.76 €
1851/13 Vývoz KO 02/2013 FURA s.r.o.
441.98 €
7252739339/F Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
0703/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
2013005 Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
98.70 €
130003 Karta SKYLINK výmena, AMIKO 550 LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
162.10 €
20130266/F Repre - vstupenky -Deň učiteľov UMP. s.r.o
35.00 €
132702274 Programové vybavenie agendy Ocú IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
2702/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
2602/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
3802130277 nákup hygienického materiálu PD Branisko v Širokom
16.07 €
021300702 Poplatok za internet 02/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
77.28 €
2131106191 Autorská odmena za licenciu SOZA
20.40 €
2102/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
2002/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
13/2013 Propagačno marketingové práce spojené s projektovými náležitosťami a poradenstvo Ing. Vlastimil Bartko
514.00 €
618/13 Vývoz KO 01/2013 FURA s.r.o.
440.59 €
2013002 Stravné pre dôchodcov - doplatok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
146.30 €
7292676927/F Dodávka zemného plynu - poplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
7421116732 Elektrina -dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
2026.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2.03 €
15795/12 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o.
14.40 €
7448119066/F Dodávka zemného plynu - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
11.06 €
132701330 Programové vybavenie - mzdy - v 13.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.44 €
6523175069 Havarijné poistenie Fabia polročné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
98.29 €
2901/F Školenie RVC Prešov
18.00 €
011300040 Poplatok za internet 01/2013 JUKO s. r. o. Prešov
26.56 €
2116784244/F Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
237.84 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku 01/2013 Orange Slovensko, a.s.
77.83 €
8101327583 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ IURA EDITION, s.r.o.
64.66 €
1301005/F Plechy na klzisko- odhrňovače snehu Ferometal Prešov, s.r.o.
9.60 €
2013/F Poplatok za členské RVC na r. 2013 RVC Prešov
68.60 €
VH/13/0011 Poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
8800327093/F Koncesionársky poplatok 1.Q. 2013 RTVS, s.r.o.
13.94 €
8273311/F Predplatné na r. 2013 Obecné noviny INPROST, s.r.o.
52.00 €
51594/2013 Predplatné na r. 2013 za publikáciu ČMVMÚ AJFA+AVIS,s.r.o.
49.50 €
497/2012 Poplatok- členské ZMOS ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
110.88 €
201202 Elektrina PD Branisko potraviny Obec Hrabkov
1416.80 €
201201 Služby -prenájom priestorov KD Obec Hrabkov
497.90 €
7412937657/F Plyn - preplatok za r. 2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
135.66 €
2250003016/F Elektrina -preplatok za r. 2012 Východoslovenská energetika a.s.
596.38 €
CN/1554/2012/F Poplatok za vedenie účtu Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
9102103024 Vývoz -fekal PD Branisko v Širokom
118.50 €
14998/12 Vývoz KO 12/2012 FURA s.r.o.
443.98 €
14999/12 Vývoz NO 12/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
12ZF0869 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
99912290 Spoločný obecný úrad Prešov Mesto Prešov
33.00 €
20120043 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
178.50 €
9101242011 Dodávka elektriny - šatńa TJ PD Branisko v Širokom
103.72 €
121207339 Poplatok za internet 12/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za mobil, pevná linka telefón Orange Slovensko, a.s.
76.28 €
120376 Plechová krytina - klzisko prístrešek MASLEN, s.r.o., pobočka Prešov
176.41 €
120054 Audit účtovnej uzávierky k 31.12.2011 Ing. Andraščík Vladimír
400.00 €
222373 Ochranné siete -klzisko Firma KOSIK - siete s.r.o.
639.01 €
201227 Dodávka reziva - klzisko BaL spol.s r.o.
245.00 €
13854/12 Vývoz NO 11/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
13853/12 Vývoz KO 11/2012 FURA s.r.o.
660.88 €
7247662839/F Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
0312/F Školenie RVC Prešov
17.00 €
20120039 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
253.05 €
53/2012 Plošná inzercia Ing. Vlastimil Bartko
100.00 €
11211/035 Nákup kopírky a toner DATA Leško.PO, s.r.o.
687.58 €
2911/F Školenie RVC Prešov
17.00 €
20121089 Stolové kalendáre LIM PO,s.r.o.
44.00 €
201224 Dodávka reziva - klzisko BaL spol.s r.o.
1228.53 €
6804524045 PZP na r. 2012 - FABIA, AVIA TATRA KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
284.08 €
F 120328 Dodávka betónovej zmesi - klzisko František Straka - FESTRA
869.86 €
111206374 Poplatok za internet 11/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2173646895/F Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
0.68 €
0014171383/F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.82 €
3802122206/F Potraviny- Úcta k starším PD Branisko v Širokom
237.49 €
12647/12 Poplatok za vývoz NO 10/12 FURA s.r.o.
30.00 €
12646/12 Poplatok za vývoz KO 10/12 FURA s.r.o.
440.89 €
2012/682 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
227.96 €
7297606672/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120035 Stravné pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
262.50 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2.15 €
2116553753/F Vyúčtovanie dodávky vody Ocú, KD a cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
184.14 €
1371012 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
66.97 €
11795/12 Popolatok za spracovanie hláseni o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
2510/F Školenie FIRMA WOLF organizácia kurzov a školení
28.00 €
101206026 Poplatok za internet 10/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.00 €
2170114969/F Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
8800327093/F Koncesionársky poplatok 3.Q. 2012 RTVS, s.r.o.
13.94 €
1124737 Vodoinštalačný materiál MIRAD s.r.o.
219.10 €
2012/606 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
224.32 €
10919/12 Poplatok za vývoz NO 09/12 FURA s.r.o.
30.00 €
10918/12 Vývoz KO 09/2012 FURA s.r.o.
444.18 €
FA72184 Utierky- Micro Ján ŠURINA TVS Žilina
30.48 €
3743023523 Poplatok za pevnú linku - telefón Slovak Telekom, a.s.
22.04 €
20120930 Tabuľka HPS s obojstrannou páskov LIM PO,s.r.o.
34.00 €
20120923 Sklenené ťažítko LIM PO,s.r.o.
34.80 €
7307562359 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120031 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
231.00 €
011/2012 Úhrada členského príspevku na r. 2012 Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.65 €
FVO 5120167 Mat. na opravu - rekonštrukciu šatní šport. areálu obce MIRAD s.r.o.
616.18 €
091205414 Poplatok za internet 09/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1012121785 Vývoz nánosov z potoka Križovianka PD Branisko v Širokom
99.60 €
2012/224 Preprava mat.- obrubníky ZŠ s MŠ Ján Farkaš - JANTER
72.24 €
2166589402 Poplatok za pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
2166499517 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.24 €
165/2012 Dodanie has. prístrojov, revízia Vladimír Jánoš - REHAP
116.35 €
1742036173 Poplatok za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
30.36 €
5002990434 Poistenie majetku obce KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
403.17 €
2012/03 Licenčný poplatok za softwerovú aplikáciu cintorína Hrabkov ARIAN-SK
82.65 €
9715/12 Vývoz NO podľa rozpisu 08/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
9714/12 Vývoz KO podľa rozpisu 08/2012 FURA s.r.o.
440.99 €
2012/189 Zemné práce strojom JCB v ZŠ s MŠ Ján Farkaš - JANTER
144.00 €
7134310165 Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
12/034 Vyhotovenie kúpnej zmlúvy- Mgr. Regína Šťastná - REGIS
100.00 €
2012/517 Vývoz KO VKK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
204.34 €
11208/027 Materiál a oprava čiernobielej kopírky DATA Leško.PO, s.r.o.
210.38 €
081204606 Poplatok za internet 08/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
3802121632 Has. súťaž - potraviny , hyg. potreby PD Branisko v Širokom
120.55 €
2163015445 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
105.92 €
2012010 Poradenská a projektová činnosť Ing. Martin Vavrek
450.00 €
7741046340 Poplatok za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
25.31 €
49 Dodanie prac. náradia a pomôcok Jaroslav Balucha - DVYNAS
120.00 €
7174222789 Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
8532/12 Vývoz KO podľa rozpisu 07/2012 FURA s.r.o.
442.28 €
8533/12 Vývoz NO podľa rozpisu 07/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
2012/448 Vývoz KO VKK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
193.84 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2.15 €
777112 TKO - spracovanie hlásení za 2.Q.2012 FURA s.r.o.
14.40 €
5002423544 Poistenie majetku obce KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
41.92 €
20122402 Mat. do farebnej kopírky NEXT TEAM, s.r.o.
78.00 €
6523175069 Havarijné postenie Fabia Combi 25.8.2012 - 25.2.2013 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
109.20 €
122707322 Programové vybavenie MZDY - v 12.07. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
19.08 €
29/2012 Propagačno marketingové práce spojené s projektovými náležitosťami a poradenstvom pri projektových prípravách Ing. Vlastimil Bartko
200.00 €
20122381 Oprava tlačiarne, dodanie tonerov NEXT TEAM, s.r.o.
414.96 €
3902120608 Hasičská súťaž - potraviny na prípr. stravy PD Branisko v Širokom
246.28 €
2116148855 Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
205.62 €
219/2012 Dokumentácia ochrany pred požiarmi a školenie zamestnancov R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
12071752 Dodanie prac. obuvi Tatiana Forgáčová - REPROS
10.22 €
12071751 AČ- pracovná obuv, odev a pomôcky Tatiana Forgáčová - REPROS
116.00 €
2/2012 Výkopové práce na miestnom cintoríne Jozef Mihaľ
112.50 €
071204582 Poplatok za internet 07/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2159546581 / F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
77.82 €
3802121341 / F Hasičská súťaž - potraviny PD Branisko v Širokom
86.34 €
890712 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
339.20 €
2012/126 Preprava osôb - FSS Hrabkovčan -Východná 2012 Ján Farkaš - JANTER
253.20 €
9740050304 / F Poplatok za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
22.31 €
2012400214 Vývoz KO VKK ENVI-GEOS Nitra
219.85 €
8800327093 / F Koncesionársky poplatok 2.Q 2012 RTVS, s.r.o.
13.94 €
102301064 / F KTV - poplatok TÚ za rok 2011 Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
33.19 €
6931/12 Vývoz NO podľa rozpisu 06/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
6930/12 Vývoz KO podľa rozpisu 06/2012 FURA s.r.o.
663.12 €
7307489110 Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120030 Príspevok pre dôchodcou - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
227.85 €
20120029 Režia Ocú - refundácia strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
28.31 €
3902120525 Športový turnaj v malom futbale - potraviny PD Branisko v Širokom
42.24 €
061203358 Poplatok za internet 06/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
380121156 Deň matiek - potraviny PD Branisko v Širokom
138.85 €
2156093745 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.23 €
32001432 Kúpa opotrebovaného debnenia na mantinely Peri spol. s.r.o. - Debnenia Lešenia Inžiniering
336.00 €
8739055294 / F Poplatok za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
23.04 €
2012400151 Vývoz KO VKK ENVI-GEOS Nitra
230.20 €
2012008 Dodávka LED žiarovky VO Mgr. Roman Chovanec - e MAP
105.00 €
12061314 Nákup ochranných prac. pomôcok Tatiana Forgáčová - REPROS
48.10 €
5725/12 Vývoz NO podľa rozpisu 05/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
5724/12 Vývoz KO podľa rozpisu 05/2012 FURA s.r.o.
440.69 €
7232522508 Dodávka plynu SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120022 Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
255.15 €
20120021 Režia OU - refundácia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
19.37 €
OF/12/1462 Prezentácia v maľovanej mape Prešov a okolie CBS spol, s.r.o.
143.40 €
3802120970 / F Občerstvenie pre športovcov - TJ Sokol PD Branisko v Širokom
25.80 €
15/2012 Revízia el. inštalácie, el. zariadení a bleskovej ochrany na objektoch OCú, KD, DN, šatne TJ, Hasičská zbrojnica EkoSem
1.92 €
051202705 Poplatok za internet 05/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2152641617 Poplatok za mobil 05/2012 Orange Slovensko, a.s.
70.40 €
20120528 Reklamné predmety obce LIM PO,s.r.o.
299.80 €
1738062546 Poplatok za telefón - pevá linka Slovak Telekom, a.s.
21.54 €
11205/013 Oprava kopír. stroja DATA Leško.PO, s.r.o.
492.62 €
2012164 / F Dodávka struny do kosačky VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
96.00 €
7297447136 / F Dodávka plynu SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
4559/12 Vyvoz NO 04/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
4558/12 Vývoz KO za 04/2012 FURA s.r.o.
442.38 €
20120017 / F Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
189.00 €
20120016 Režia OU - refundácia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
16.39 €
2250003016 / F Dodávka a distribúcia - elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2147.00 €
2115918208 Poplatok za dodávku vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
388.21 €
3810/12 Spracovanie hláseni o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
Ján Farkaš - JANTER Práca strojom- oprava vodov. prípojky šatneTJ Ján Farkaš - JANTER
67.20 €
3802120795 / F Občerstvenie výročná schôdza SZZŤP Hrabkov PD Branisko v Širokom
111.65 €
041202416 Poplatok za internet 04/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2149194820 Poplatok za mobil 04/2012 Orange Slovensko, a.s.
69.00 €
FV 20120226 Dodanie zimných pneumatik - fabia Mišenko Rudolf PROTEKTOR gum
210.83 €
2012400083 Vývoz KO - VVK ENVI-GEOS Nitra
197.03 €
8800327093 Koncesionársky poplatok - štvrťročný RTVS, s.r.o.
13.94 €
8737068128/F Poplatok za telefón - pevá linka Slovak Telekom, a.s.
21.54 €
2973/12 Vyvoz NO 03/2012 FURA s.r.o.
30.00 €
2972/12 Vývoz KO za 03/2012 FURA s.r.o.
447.26 €
120011 Zimná údržba - miestných komunikácií v obci František Čarný
216.60 €
7317399586 Dodávka plynu SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120202 Dodanie 110l kontajnérov FEREX , s.r.o.
676.80 €
120361 Zriadenie webovej aplikácie www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
240.00 €
20120012 Príspevok pre dôchodcov - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
287.70 €
20120011 Režia OU - refundácia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
26.82 €
12ZF0264 Doména a webhosting www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
87.50 €
20120413 Reklamné predmety - Deň učiteľov LIM PO,s.r.o.
157.98 €
20120282 Refundácia mzdy kontrolórky obce - školenie TVK s.r.o.
47.16 €
2003/F Školenie - seminár RVC Prešov
17.00 €
FV 120009 Materiál na rošírenie rozvodu KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
67.73 €
2145763918 Poplatok za mobil 03/2012 Orange Slovensko, a.s.
77.00 €
122003128 Konzultácie (FA-PDF) , cest.náklady IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
16.14 €
1503 Školenie - seminár RVC Prešov
17.00 €
031201445 Poplatok za internet 03/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
5002990434 Poistenie majetku obce za obdobie 05.04.2012 - 05.10.2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
403.17 €
201201 Refundácia mzdy na voľby- školenie Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
41.11 €
20120385 Voľby do NR SR 10.03.2012 ( Zástava, kanc.potreby) LIM PO,s.r.o.
25.00 €
3802120478 Potraviny na Hasičský bál PD Branisko v Širokom
126.60 €
3802120477 Čistiace prostriedky pre KD PD Branisko v Širokom
10.61 €
2736074339 Poplatok za telefón pevná linka za 02/2012 Slovak Telekom, a.s.
21.71 €
0803/F Školenie - seminár RVC Prešov
17.00 €
3902120208 Občerstvenie schôdza ZZŤP Hrabkov PD Branisko v Širokom
30.90 €
7292397718 Poplatok za dodávku plynu 03/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
122703175 Update program vybavenia agendy Oú na r.. 2012-v12.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
1884/12 Poplatok za služby podľa rozpisu 02/2012 - NO FURA s.r.o.
30.00 €
1883/12 Poplatok za vývoz KO 02/2012 FURA s.r.o.
448.16 €
122002336 Poradenstvo pri súhrnom výkaze - HDÚ IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
20.76 €
F 210212 Oprava verejného rozhlasu v obci ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
139.37 €
20120006 Poplatok za stravu-zamestnanci Oú Hrabkov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
23.84 €
20120007 Poplatok za stravu -dôchodcovia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
206.85 €
3902120175 Potraviny na Hasičský bál PD Branisko v Širokom
102.28 €
F 122002246 Programové vybavenie podľa zmluvy č.120232 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
58.80 €
021200656 Poplatok za internet 02/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2142356905 Poplatok za mobil 02/2012 Orange Slovensko, a.s.
69.00 €
2121106549 Poplatok za reprodukovanú hudbu ( obec. rozhlas) SOZA
20.40 €
FV 120005 Sat. zariadenie KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
65.00 €
132012 Knihy pre Mš Vítezslav FISCHER život a zdravie
13.00 €
4735077407 Poplatok za telefón pevná linka za 01/2012 Slovak Telekom, a.s.
21.54 €
7202422491 Fakturačné obdobie za odber plynu od 19.01.2012 do 29.02.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
428.00 €
20120002 Poplatok za stravu -dôchodcovia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
178.50 €
20120001 Poplatok za stravu-zamestnanci Oú Hrabkov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
14.90 €
478/12 Vývoz KO za 01/2012 FURA s.r.o.
446.66 €
479/12 Služby podľa rozpisu za 01/2012 - Nebezpečný odpad FURA s.r.o.
30.00 €
8800327093 Koncesionársky poplatok - štvrťročný RTVS, s.r.o.
13.94 €
1142/12 Tlač harmonogramov vývozu odpodu na r. 2012 FURA s.r.o.
96.00 €
6523175069 Havarijné poistenie za obdobie od 25.02.2012 do 25.08.2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
109.20 €
122701214 Update programového vybavenia MZDY - v12.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
52.20 €
7449086452 Vyučtovacia faktúra za obdobie 19.01.2011 - 18.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
886.43 €
2250003016 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
2147.00 €
2012/F Členský príspevok na rok 2012 RVC Prešov
68.90 €
2138901283 Mesačný poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
69.42 €
011200009 Mesačný poplatok za internet 1/2012 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
OF/12/0041 Ročný poplatok za doménu (www.hrabkov.saris.eu.sk) CBS spol, s.r.o.
19.12 €
012012 Členský príspevok za rok 2012 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
103.05 €
11869/2012 zálohová faktúra Predplatné Publikácia edície " čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS,s.r.o.
49.00 €
15009/11 Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €