Aktuality

Zoznam aktualít

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2018
Návrh záverečného účtu Obce Hrabkov rok 2017
Informácia o zasielaní SMS na číslo tiesňového volania
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou Hrabkov
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - usmernenie
Oznam o zápise detí do Materskej školy
Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ
Oznámenie o prerokovaní ÚP PSK
Zmena cestovného poriadku SAD Prešov od 01.03.2018
OZNAM združenia - MAS SKALA,o.z.
< 1 2 3 4 5 >
Hospodárenie obce za r. 2014
Záverečný učet
(97.61)
(kb)
Hospodárenie obce za r. 2013
Záverečný učet
(115.01)
(kb)