Hrabkovhttp://www.hrabkov.ocu.skMon, 23 Oct 2017 22:44:00 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.10.2017]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---217-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-dna-27102017Mon, 23 Oct 2017 08:50:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---217-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-dna-27102017<![CDATA[Návrh VZN obce Hrabkov č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---218-navrh-vzn-obce-hrabkov-c-12017-o-zavedeni-a-poskytovani-elektronickych-sluziebMon, 23 Oct 2017 20:05:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---218-navrh-vzn-obce-hrabkov-c-12017-o-zavedeni-a-poskytovani-elektronickych-sluzieb<![CDATA[Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---190-harmonogram-vyvozu-odpadu-na-rok-2017Mon, 02 Jan 2017 16:02:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---190-harmonogram-vyvozu-odpadu-na-rok-2017<![CDATA[Záverečný účet obce Hrabkov za rok 2016]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---206-zaverecny-ucet--obce-hrabkov-za-rok-2016Thu, 08 Jun 2017 21:57:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---206-zaverecny-ucet--obce-hrabkov-za-rok-2016<![CDATA[OZNAM PLYNOMA - Servisné prehliadky]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---201-oznam-plynoma---servisne-prehliadkyThu, 04 May 2017 15:47:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---201-oznam-plynoma---servisne-prehliadky<![CDATA[CESTOVNÝ PORIADOK SAD PREŠOV - PLATNÝ OD 01.05.2017]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---200-cestovny-poriadok-sad-presov---platny-od-01052017Fri, 28 Apr 2017 21:08:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---200-cestovny-poriadok-sad-presov---platny-od-01052017<![CDATA[ Výsledky - stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce zo dňa 07.01.2017]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---138--vysledky---stolnotenisoveho-turnaja-o-pohar-starostu-obce-zo-dna-07012017Sat, 19 Dec 2015 09:16:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---138--vysledky---stolnotenisoveho-turnaja-o-pohar-starostu-obce-zo-dna-07012017<![CDATA[ VZN č. 4 - 2016 o poskytovaní služieb v obci Hrabkov - schválené dňa 9.12.2016]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---185--vzn-c-4---2016-o-poskytovani-sluzieb-v-obci-hrabkov---schvalene-dna-9122016Fri, 18 Nov 2016 11:04:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---185--vzn-c-4---2016-o-poskytovani-sluzieb-v-obci-hrabkov---schvalene-dna-9122016<![CDATA[VZN č. 5 - 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---184-vzn-c-5---2016-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpadyFri, 18 Nov 2016 11:02:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---184-vzn-c-5---2016-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady<![CDATA[Schválený rozpočet na rok 2017 a roky 2018-2019]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---183-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-a-roky-2018-2019Wed, 16 Nov 2016 21:21:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---183-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-a-roky-2018-2019<![CDATA[Oznámenie o vydaní stavebného povolenia]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---189-oznamenie-o-vydani-stavebneho-povoleniaThu, 01 Dec 2016 20:12:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---189-oznamenie-o-vydani-stavebneho-povolenia<![CDATA[Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---180-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskouTue, 25 Oct 2016 14:50:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---180-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-verejnou-vyhlaskou<![CDATA[OZNAM - KONIEC VYSIELANIA TELEVÍZNÉHO SIGNÁLU CEZ KÁBLOVÚ TELEVÍZIU V OBCÍ]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---173-oznam---koniec-vysielania-televizneho-signalu-cez-kablov-televiziu-v-obciTue, 06 Sep 2016 21:11:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---173-oznam---koniec-vysielania-televizneho-signalu-cez-kablov-televiziu-v-obci<![CDATA[OZNÁMENIE - Verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---171-oznamenie---verejne-prerokovanie-konceptu-uzemneho-planu-pskWed, 31 Aug 2016 13:24:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---171-oznamenie---verejne-prerokovanie-konceptu-uzemneho-planu-psk<![CDATA[VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---172-verejna-vyhlaska---rozhodnutieWed, 31 Aug 2016 13:27:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---172-verejna-vyhlaska---rozhodnutie<![CDATA[Hospodárenie obce za r. 2015]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---164-hospodarenie-obce-za-r-2015Tue, 07 Jun 2016 20:48:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---164-hospodarenie-obce-za-r-2015<![CDATA[ VZN č.3/2016 o nakladaní s odpadmi]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---163--vzn-c32016-o-nakladani-s-odpadmiSat, 04 Jun 2016 10:24:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---163--vzn-c32016-o-nakladani-s-odpadmi<![CDATA[OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---42-ohlasenie-drobnej-stavbyTue, 15 Jan 2013 19:43:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---42-ohlasenie-drobnej-stavby<![CDATA[Schválený plán rozvoja obce na roky 2015-2022]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---152-schvaleny-plan-rozvoja-obce-na-roky-2015-2022Mon, 21 Mar 2016 17:08:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---152-schvaleny-plan-rozvoja-obce-na-roky-2015-2022<![CDATA[VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Hrabkov 159]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---151-vzn-c-12016-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-zakladnej-skole--s-materskou-skolou----hrabkov-159Sat, 19 Mar 2016 08:19:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---151-vzn-c-12016-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-zakladnej-skole--s-materskou-skolou----hrabkov-159<![CDATA[VZN č. 2/2016 o prijímaní detí do materskej školy /na predprimárne vzdelávanie/]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---150-vzn-c-22016-o-prijimani-deti-do-materskej-skoly--na-predprimarne---vzdelavanieSat, 19 Mar 2016 08:17:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---150-vzn-c-22016-o-prijimani-deti-do-materskej-skoly--na-predprimarne---vzdelavanie<![CDATA[Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného zberu odpadu na rok 2016]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---141-harmonogram-vyvozu-komunalneho-a-separovaneho-zberu-odpadu-na-rok-2016Tue, 05 Jan 2016 09:17:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---141-harmonogram-vyvozu-komunalneho-a-separovaneho-zberu-odpadu-na-rok-2016<![CDATA[ROZPOČET NA ROK 2016 A ROKY 2017-2018]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---136-rozpocet-na-rok-2016-a-roky-2017-2018Wed, 25 Nov 2015 20:13:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---136-rozpocet-na-rok-2016-a-roky-2017-2018<![CDATA[ VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---135--vzn-c-12015-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpadySun, 22 Nov 2015 18:30:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---135--vzn-c-12015-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady<![CDATA[Vytvorenie zberného miesta]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---117-vytvorenie-zberneho-miestaThu, 04 Jun 2015 17:07:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---117-vytvorenie-zberneho-miesta<![CDATA[Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo - plagát nájdete na Úradnej tabuli]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---128-pobyty-pre-socialne-slabsie-rodiny-v-statnych-zariadeniach-zadarmo---plagat-najdete-na-radnej-tabuliTue, 13 Oct 2015 08:40:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---128-pobyty-pre-socialne-slabsie-rodiny-v-statnych-zariadeniach-zadarmo---plagat-najdete-na-radnej-tabuli<![CDATA[Kamerový systém v obci ]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---146-kamerovy-system-v-obci-Thu, 04 Feb 2016 22:06:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---146-kamerovy-system-v-obci-<![CDATA[Schválený rozpočet na r. 2015 a r. 2016 - 2017 ]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---99-schvaleny-rozpocet-na-r-2015-a-r-2016---2017-Fri, 31 Oct 2014 13:37:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---99-schvaleny-rozpocet-na-r-2015-a-r-2016---2017-<![CDATA[10. rokov založenia FSk HRABKOVČAN]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---92-10-rokov-zalozenia-fsk-hrabkovcanThu, 01 May 2014 07:16:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---92-10-rokov-zalozenia-fsk-hrabkovcan<![CDATA[FESTIVAL AMATÉRSKYCH DIVADIEL ]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---66-festival-amaterskych-divadiel-Fri, 28 Jun 2013 18:53:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---66-festival-amaterskych-divadiel-<![CDATA[WORKSHOP K PROJEKTU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SR - PĽ]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---64-workshop-k-projektu--cezhranicnej-spoluprace-sr---plMon, 03 Jun 2013 09:44:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---64-workshop-k-projektu--cezhranicnej-spoluprace-sr---pl<![CDATA[ FSS HRABKOVČAN dňa 5.5.2013 v Kendiciach]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---63--fss-hrabkovcan-dna-552013-v-kendiciachSat, 18 May 2013 09:52:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---63--fss-hrabkovcan-dna-552013-v-kendiciach<![CDATA[Natáčanie RTVS v obci dňa 07.04.2013]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---62-natacanie-rtvs-v-obci-dna-07042013Fri, 17 May 2013 21:39:00 +0200http://www.hrabkov.ocu.sk/---62-natacanie-rtvs-v-obci-dna-07042013<![CDATA[ Daňového priznania]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---41--danoveho-priznaniaTue, 15 Jan 2013 15:21:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---41--danoveho-priznania<![CDATA[Vyhodnotenie hokejového turnaja]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---43-vyhodnotenie-hokejoveho-turnajaSat, 26 Jan 2013 08:58:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---43-vyhodnotenie-hokejoveho-turnaja<![CDATA[Výstavba kĺziska v areáli ZŠ s MŠ]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---34-vystavba-klziska-v-areali-zs-s-msSat, 08 Dec 2012 16:00:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---34-vystavba-klziska-v-areali-zs-s-ms<![CDATA[Rekonštrukcia - oprava šatní Športového areálu obce]]>http://www.hrabkov.ocu.sk/---27-rekonstrukcia---oprava-satni-sportoveho-arealu-obceWed, 07 Nov 2012 11:42:00 +0100http://www.hrabkov.ocu.sk/---27-rekonstrukcia---oprava-satni-sportoveho-arealu-obce